Vicky Wall over Aura-Soma Equilibrium

Vicky Wall over Aura-Soma Equilibrium

Vicky Wall en Aura-Soma Equilibrium B5De heilzame effecten van Licht en kleuren op elk levend wezen zijn al duizenden jaren gekend. Vicky Wall is een Engelse dame die in 1983 via een meditatie de formule kreeg van Balance Oils: mengsels van olie en water in verschillende kleuren. De kleuren worden verkregen door kruiden en planten, geteeld op natuurlijke, bio-dynamische wijze. Ze bevatten eveneens essentiële oliën en kristal-energieën. Zowel de ingrediënten als het visuele van de kleuren hebben heilzame effecten. Bovendien vormen ze een sleutel tot inzichten.

Daarmee was Aura-Soma geboren. Aura betekent Licht, en soma betekent Lichaam. Het koppelteken is het derde en verbindende element. Aura-Soma betekent dus Licht-Lichaam. Aura-Soma biedt een totaalzorg voor ons energetisch lichaam, en dat werkt door tot op mentaal en emotioneel niveau. Later werd de naam Balance Oil veranderd in Equilibrium, wat ook evenwicht betekent. Evenwicht op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Tegenover de ‘spirituele wereld’ bestaat altijd en overal scepticisme. Mensen vragen vaak bewijs. Hoewel de moderne wetenschap en de kwantumfysica langzaam het fenomeen energie en materie ontrafelt, is er voorlopig nog geen harde wetenschappelijke verklaring voor de heilzame werking van Licht en kleur. Ervaringen zijn er in overvloed. Hieronder geven we graag de verklaring die Vicky Wall ooit gaf tijdens een van haar lezingen.


Op een dag namen we een uitnodiging aan en ontmoetten een groep geïnteresseerden. Enkelen van hen hadden de oliën zelfs al gebruikt. Zoals gewoonlijk bevond zich in dit gemengde gezelschap ook iemand die behoefte had aan het houvast van het meetbare. Deze man, een wetenschapper, luisterde naar wat ik vertelde, en stelde de mij inmiddels zeer vertrouwde vraag: ‘Ik weet dat het werkt, maar kan u mij zeggen waarom. Wat is de samenstelling?’

Vaak heb ik gemerkt dat -–vooral gevoelige- mensen van mening zijn dat zekerheid door hun intellect wordt verschaft en niet door hun intuïtie.

‘Ik kan u de samenstelling geven’. Onmiddellijk voelde ik de “geestelijke blocnotes” tevoorschijn komen.

Vicky Wall, Founder of Aura-Soma‘Ik kan u de samenstelling geven’, herhaalde ik. ‘Die is heel eenvoudig.’ De man was daar samen met zijn vrouw, dochter en zoon. Zijn hand rustte teder op de schouder van zijn vrouw. Zij hadden een liefdevolle band met elkaar en met hun kinderen, die naast hen stonden.

‘Zal ik u, voordat ik uw vraag beantwoord, eerst uw eigen samenstelling vertellen? Als wij over u zouden praten, of over uw vrouw, uw zoon of uw dochter, dan heeft u allemaal dezelfde fysieke samenstelling, wat noch magisch, noch verwonderlijk is. Zoveel water, bloed, botten, vezels, zouten enzovoort. Dat is de samenstelling van iedereen die in deze ruimte aanwezig is.
Maar waar bent u als jongeman verliefd op geworden? Op water en botten? Nee, u bent verliefd geworden op de ‘ware aura’ van uw partner, op haar ziel, op de essentie van dat wat u waargenomen hebt en wat weerklank bij u opgeroepen heeft. En is het niet zo dat jullie kleur in elkaars leven hebben gebracht?’

Langzaam knikte hij instemmend.

Ik ging verder: ‘Het magische is dat wat de samenstelling te boven gaat. Op dit niveau openbaart zich, net als bij genezing, de spiegel van de liefde. En u, uw ziel, het echte licht, bent degene die een wonder doet ontstaan’.


Je kan deze mooie tekst met foto gratis als PDF downloaden en afdrukken. Heb je vragen over Aura-Soma producten, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@avalonbelgium.be.