Candle kristal en Merlijn candle kristal

Candle kristal en Merlijn candle kristal

 

Candle kristal

Candle kristal met wasachtige aflopers

Candle kristal is een bijzonder karakteristiek kristal. De naam is goed gekozen. Een candle kristal heeft inderdaad het uitzicht van een waskaars die een tijdje gebrand heeft. De gesmolten was is langs de kaars heen omlaag gestroomd, en weer in gladde banen gestold. Bovendien is de symboliek van de kaars als lichtbrenger eveneens van toepassing op dit mooie kristal. Mij doet het kristal ook denken aan stalagmiet-formaties in een grot.

Aan de ene kant zie je dus de basis van ‘gesmolten was’, aan de andere kant vertoont het candle kwarts een tip of punt die gevormd wordt door een aantal facetten, vlakken die verschillende vormen en groottes kunnen hebben. De wasachtige ‘banen’ lopen vaak uit op een mini kristalpunt die in dezelfde richting wijst als de grote tip.

Meestal heeft de grote tip een wolk- of melkachtig uitzicht, in tegenstelling tot sommige kristalheldere punten. Dit gesluierde aspect noemt men vrouwelijk kristal. Het helder doorzichtige kristal heet mannelijk.

Nagenoeg alle candle kwartsen zijn dus vrouwelijke kristallen. Dat maakt hun energie teder en zachtaardig, en tegelijk toch heel krachtig. Het is een energie die vervuld is van hart-energie.

De uitdrukking ‘vanuit je hart werken’ wordt vaak gebruikt. Maar wat betekent dit precies?  Wel, als je vanuit je hart kijkt of werkt, dan wil dat zeggen dat je je kan inleven in de situatie van iemand anders. Je verplaatst je even in andermans schoenen, en voelt in die positie aan hoe de situatie voor die persoon zou kunnen zijn.

Enkel op die manier wordt je stil. Mensen hebben wel eens de neiging om te oordelen over iemand anders. Ook ik. Het gaat soms vanzelf. “Dat die bedelaar zelf eens gaat werken, zoals iedereen”, of “Dat is nu al zo lang geleden, nu ben je daar toch wel over zeker”, zijn enkele voorbeelden.

Er spreekt weinig mededogen uit. Er zit geen tweerichtingsverkeer in de ervaren beleving. De hartchakra hangt samen met de kleur groen. Groen bestaat uit gelijke delen blauw en geel. Het gele is het oordelen, ja zelfs veroordelen. Vanuit ons eigen ego iets of iemand aanschouwen, en ons daar een mening over vormen. Blauw staat voor communicatie, in twee richtingen. Het is praten, maar ook luisteren. Blauw staat ook voor integriteit. De combinatie van beiden in het groen zorgen voor inlevingsvermogen, warmte, mededogen … de vrouwelijke energie.


Een kaars is eeuwen lang de enige bron van licht geweest voor de mens. Een candle kwarts brengt ook licht in de duisternis. En licht brengen in de duisternis heeft meerdere effecten. Je ziet de dingen rondom je beter, maar ook angsten verdwijnen, emoties worden lichter.


Het candle kristal is dus uitermate geschikt om licht te brengen, op alle niveaus. Wil je meer licht schijnen op je pad, op je doelen, op je missie, dan kan meditatie met een candle kwarts zeker helpen. We denken hierbij altijd graag aan de metafoor van de kelder. Traditioneel bewaarden mensen in hun kelder onder de grond levensmiddelen, en kostbaarheden. Kelders zijn altijd donker bij gebrek aan ramen. Om je schatten in de kelder te zien, moet je het licht aansteken, of een kaars zoals vroeger. Nu trekken kelders graag spinnen, muizen enz. aan. Er komen stof, spinnenwebben en … muizenkeutels. Niet fraai.

Je kan dan, zoals altijd, twee dingen doen: je laat het licht uit en je doet alsof de keutels er niet zijn. Maar dan zijn ook je schatten er niet. Misschien worden die zelfs door de muizen opgevreten. Of je brengt licht in je kelder, en je ziet de rotzooi. Je kuist de boel op, en dat is een vies karwei. Maar dan heb je opnieuw schone ruimte, en kan je genieten van het resultaat én … wat overblijft zijn je schatten.


Precies hetzelfde gaat op als je naar jezelf kijkt. Je ziet misschien allerlei dingen die je niet fraai vindt. Je hebt twee keuzes: ofwel keer je het boeltje de rug toe, ofwel … kuis je een en ander op, en geniet je van je innerlijke schatten.


Candle kwarts werkt als een kaars die licht in het donker brengt. Onderschat vooral deze kracht niet! Maar wees er ook niet voor bevreesd. Twee elementen zouden je dat vertrouwen moeten geven: de gesluierde tip en de eerder afgeronde uitlopers op het lichaam zijn vervuld van vrouwelijke energie. Het Licht is teder en ondersteunend, en dat nodigt je uit om toch de moeilijke stap te zetten. Je wordt geholpen en gekoesterd, je wordt met zorg omringd. Je wordt begrepen in je issues.

Bovendien werkt het kristal reinigend. Het Licht verdrijft de duisternis én ‘het ongedierte’.

 

Merlijn kwarts

 

Een Merlijn kristal heeft een bijzondere vorm: de tip wordt gevormd door zes driehoekige facetten die samenkomen in een centraal gelegen punt. De perfecte exemplaren hebben volledig symmetrische facetten die mooi in één punt eindigen. Ze komen niet zo veel voor in de natuur, en daarom gaat men ze vaak in die vorm slijpen.

De kristallen waarvan de zes facetten niet perfect symmetrisch zijn, komen niet samen in één punt, ze vormen een klein lijntje. Dit zijn echter eveneens Merlijn of generator kristallen. Reken maar dat de natuurlijke flow van de energie in een natuurlijk Merlijn kristal bijzonder intens is. Intenser zelfs dan in een kunstmatig geslepen ‘perfecte’ kristalpunt. Het blijft een kwestie van aanvoelen. Houdt een ‘niet perfect symmetrische’ kristaltip jou tegen om haar weldadige gaven te ervaren?Merlijn versus niet-Merlijn kristalDoordat het Merlijn kwarts symmetrisch uitloopt op één punt (lijntje), wordt de totale energie via deze punt naar buiten gericht. Dat maakt het Licht zelfs intenser.  Je kan de volgende vergelijking maken: een ‘gewoon’ candle kwarts is als een kaarsvlam, en een Merlijn candle kwarts is als een gasbrander. Beiden geven hitte, maar het ene flakkerend en diffuus, het andere gecentreerd en gericht.

Het verschil zit voornamelijk in de intensiteit en in de focus. Beiden zijn perfect, maar voor verschillende doeleinden.

 

Merlijn candle kwarts

Zoals de naam laat vermoeden, is een Merlijn candle kristal een candle kwarts met een Merlijn tip. Ze heeft de karakteristieken van een generator kristal én die van een candle kwarts, een perfecte combinatie. Je kan een Merlijn candle kristal dus herkennen aan de gesluierde, melkachtige generator-tip en aan de wasachtige aflopers op het lichaam.

Voel jij je aangetrokken tot het Licht van een candle of een Merlijn candle kristal? Heel binnenkort zetten we een voorraad van beiden in onze webshop. We geven in deze PDF alvast enkele eenvoudige oefeningen. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@avalonbelgium.be.